วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

หีแจ่มๆสัสแม่งอะไรจะแปจ่มปานนั้น

ไปดูดิไม่เชทื่อหีแจ่มๆสัสแม่งอะไรจะแปจ่มปานนั้นโคตรๆตะระจพ